Archiwum kategorii: Programowanie

Qt Test – przykładowy projekt z testami wykorzystujący bibliotekę statyczną dla wspólnego kodu

Tworząc bardziej rozbudowany projekt aplikacji wykorzystujący testy jednostkowe można natknąć się na problem struktury projektu. Pierwszym podejściem może być stworzenie dwóch projektów: aplikacji oraz testów. W tym rozwiązaniu pliki z kodem produkcyjnym dodajemy do projektu aplikacji, natomiast pliki testów do projektu test. Jednak projekt testowy także musi mieć dostęp do plików nagłówkowych oraz źródłowych aplikacji. Jeśli potrzebne pliki projektu app dodamy także do projektu test to zauważymy dwa problemy:
1. Każdy z tych plików źródłowych będzie kompilowany dwa razy
2. Qt Creator wyświetli ostrzeżenie „Multiple parse contexts are available for this file. Choose preferred one from the editor toolbar.”

Aby uniknąć powyższych problemów warto kompilować część wspólną do biblioteki statycznej a następnie linkować tę bibliotekę w projektach app i test. W poniższym przykładzie biblioteka statyczna (projekt core) zawiera klasy, które są jednocześnie używane w projekcie app i testowane w projekcie tests.

Link do kompletnego projektu: Qt-simple-examples/ProjectStructureQTestWithStaticLib

Qt Unit Test – projekt z kilkoma klasami testowymi

Mając chwilowe problemy z dotychczasowym frameworkiem do testów jednostkowych postanowiłem przyjrzeć się frameworkowi wbudowanemu w Qt: Qt Test.

Pierwszy problem pojawia się gdy po stworzeniu nowego projektu Qt Unit Test w Qt Creatorze próbujemy go odpalić w konfiguracji debug. Kończy się to błędem „moc: Too many input files specified: „. Problem wynika ze spacji w ścieżce. Można go rozwiązać usuwając jedną linię z pliku *.pro:

Druga sprawa dotyczy architektury frameworka Qt Unit Test. Domyślny projekt testowy stworzony w Qt Creatorze zawiera tylko jedną klasę testową. W plikach źródłowych Qt każda klasa testowa jest osobnym projektem, a te projekty połączone są w strukturę drzewa za pomocą projektów subdirs. Domyślnie funkcja main w projektach testowych jest implementowana poprzez makro

i pozwala na dodanie tylko jednej klasy z testami jednostkowymi. Aby móc stworzyć projekt zawierający kilka klas z testami i jedną funkcją main wystarczy tę funkcję main ręcznie zaimplementować:

Link do kompletnego projektu: Qt-simple-examples/QTestMultipleTestClasses

Innym sprawą, która skłoniła mnie do przejścia z Catcha na Qt Unit Test był problem związany z obsługą biblioteki Catch przez Qt Creatora. Podczas zmiany nazwy metody lub klasy za pomocą polecenia Refactor -> Reaname Symbol Under Cursor, Qt Creator widzi jedynie użycia zmienianej metody lub klasy w projekcie aplikacji, natomiast nie widzi wystąpień tych nazw w projekcie test (który używa Catcha). Gdy w projekcie test użyta zostanie biblioteka Qt Test to Qt Creator nie będzie miał już problemów i zmieni nazwy wszystkich wystąpień edytowanej nazwy.

Qt test – unresolved external symbol metaObject – rozwiązanie

Dotychczasowy framework do testów jednostkowych Catch nie chciał zbytnio współpracować z klasami dziedziczącymi po QObject. Przy próbie kompilacji zwracał błąd: „LNK2001: unresolved external symbol „public: virtual struct QMetaObject const * __cdecl BlocksDescriptionField::metaObject(void)const”. Rozwiązaniem okazało się dodanie plików nagłówkowych w pliku *.pro:

Podsumowanie konkursu daj się poznać 2017.

Konkurs daj się poznać dobiegł końca. Celem konkursu było rozwijanie projektu programistycznego i pisanie bloga na ten temat. Aplikacja, którą pisałem to obrazki logiczne.

GitHub

W przygotowywanej przeze mnie aplikacji udało się zaimplementować edytor pola rysunkowego i liczb opisujących. Jest też możliwość zapisu i odczytu pola rysunkowego do i z plików w formacie Json. Przy implementacji obsługi plików inspirowałem się tym programem: Simple Drawing App.

Liczba postów oraz commitów rosła wykładniczo w stosunku do mijającego czasu. Może to wynikać z tego, że na początku walczy się z prostymi, ale jednak nieznanymi problemami. Robienie czegoś pierwszy raz zajmuje najwięcej czasu. Dodatkowo można wejść w ślepy zaułek jakiegoś zagadnienia i zmarnować tam trochę czasu – tak było z moją przygodą z wxWidgets. Początkowo chciałem wykorzystać właśnie tę bibliotekę, bo już coś tam miałem w niej napisane, bo licencja trochę bardziej liberalna, bo kontrolki bardziej natywne niż w Qt, ale stary kod nie bardzo chciał mi działać na nowej wersji biblioteki i w końcu zdecydowałem się na użycie Qt i Qt Creatora. Pakiet Qt zadziałał praktycznie od razu, pomijając drobne komplikacji z instalacją debugera. Innym problemem, która zmarnował trochę mojego cennego czasu było zamknięcie dotychczasowego serwera hostingowego, przez co chcąc nie chcąc musiałem walczyć z przenosinami bloga.

Dokumentowanie projektu oraz opisywanie problemów i ich rozwiązań może być przydatne w przyszłości, kiedy będziemy chcieli coś zrobić drugi raz, albo ponownie skonfigurować środowisko po reinstalacji systemu. Wpis na blogu może być wtedy bardzo pomocną ściągą. Tym bardziej, że trudniej go zgubić niż jakieś notatki na kartkach czy w plikach na dysku. Po drugie taki publiczny wpis jednak musi reprezentować sobą jakieś minimum estetyki i być zrozumiały dla czytelników, więc dużo łatwiej będzie w przyszłości odświeżyć sobie wiedzę o jakimś zagadnieniu z blogowego wpisu niż z nabazgranej na szybko karteczki.

Generalnie warto było wziąć udział w konkursie. Uczestnictwo motywowało do mniej lub bardziej systematycznej pracy. Konkurs się kończy ale doświadczenie i wartościowe wpisy na blogu pozostają.

Qt Deployment, czyli tworzenie wersji release ze wszystkimi plikami *.dll

QT Creator domyślnie tworzy aplikacje z linkowaniem dynamicznym (shared). Jeśli korzystamy z darmowej, otwartoźródłowej wersji QT to jest to zgodnie z licencją jedyna opcja. W związku z tym razem z publikowanym plikiem *.exe projektu trzeba dostarczyć skompilowane pliki biblioteki od których jest on zależny. Pomoże nam w tym windeployqt.exe (Qt Deployment Tool) znajdujący się w katalogu Qt\Qt5.8.0\5.8\msvc2015_64\bin. Odpalamy ten plik w cmd.exe, jako argument podając ścieżkę do pliku wykonywalnego projektu, np. C:\QT Projects\nonograms\app\release\project1.exe. Po tej operacji w folderze release znajdują się wszystkie pliki potrzebne do działania aplikacji, a nawet więcej. Aby usunąć niepotrzebne pliki wystarczy odpalić aplikację project1.exe i w czasie jej działania spróbować usunąć pozostałe pliki z folderu. Niepotrzebne pliki powinny zostać usunięte a wymagane przez aplikację zostaną pominięte. Sposób ten opisany jest tutaj: Deploy an Application on Windows

Więcej na stronie QT: Qt for Windows – Deployment

Diamentowy problem i dziedziczenie wirtualne

Język C++ oferuje możliwość dziedziczenia wielokrotnego ze wszystkimi wadami i zaletami tego rozwiązania. W przypadku dziedziczenia po kilku klasach mających wspólnego przodka może pojawić się problem z diamentem.

Błąd „base class is ambiguous” świadczy o tym, że dwie klasy, po których dziedziczy nasza „najmłodsza klasa” są potomkami wspólnego przodka. Jeśli obie te klasy dziedziczą po tym przodku niewirtualnie to otrzymamy wspomniany wcześniej błąd, ponieważ klasa dziadka zostanie dodana dwa razy, więc będzie zduplikowana. Rozwiązaniem problemu będzie zastosowane dziedziczenia wirtualnego w naszych dwóch klasach.

W moim projekcie dziedziczenie wirtualne zostało zastosowane przy dziedziczeniu podstawowej klasy pola – RootField. Klasa RootField przechowuje tylko główne, wspólne parametry pola takie jak szerokość i wysokość. Następnie mamy dwie klasy po niej dziedziczące – DrawingAreaField oraz BlocksDescriptionField. Jeden dostarcza metody dla obszaru rysowania (DrawingArea) a drugi dla opisów bloków (RowsDescription i ColumnsDescription). Klasa WholeField łączy te elementy w całość i pozwala odwoływać się do pola roboczego jako całości, np. z poziomu solvera.

Kolejnym problemem okazało się wywoływanie konstruktorów parametrycznych z klasy bazowej (dziedziczonej wirtualnie) za pomocą listy inicjalizacyjnej. Okazało się, że wywołanie konstruktora klasy bazowej (dziedziczonej wirtualnie) za pomocą listy inicjalizacyjnej musi znajdować się w najmłodszej klasie – w tej, której obiekt zostanie utworzony za pomocą konstruktora parametrycznego. W sytuacji gdy mamy hierarchię klas, np:

Linki na temat:
multiple-inheritance-from-two-derived-classes
how-can-i-avoid-the-diamond-of-death-when-using-multiple-inheritance
Multiple_inheritance#The_diamond_problem
Virtual_inheritance

Wywoływanie konstruktorów z klasy wirtualnie dziedziczonej za pomocą listy inicjalizacyjnej.
order-of-constructor-call-in-virtual-inheritance

Qt Creator – „Error while saving file: Cannot write file … Disk full?” – rozwiązanie

Czasami podczas próby skompilowania i uruchomienia programu w Qt Creatorze pojawia się błąd „Error while saving file: Cannot write file … Disk full?”. Jest to objaw błędu w Clang Code Model. Pomaga wtedy zabicie procesu clangbackend.exe. Czasami też pojawiają się dziwne pliki w katalogu z plikami źródłowymi o rozszerzeniach złożonych z losowych znaków, np. *.zA5996 – trzeba je usunąć, bo mogą powodować problemy przy kompilacji.

Catch – problemy przy testowaniu plików *.cpp – unresolved external symbol

Pojawiły się pewne problemy przy testowaniu plików *.cpp. Dotychczas wszystkie pliki aplikacji objęte testami były zdefiniowane w plikach nagłówkowych *.h, więc problem się nie ujawniał, bo nie był potrzebny żaden kod z plików *.cpp. Dzisiaj postanowiłem napisać test do dość rozbudowanej klasy, której konstruktor został zdefiniowany w pliku *.cpp i niestety pojawił się błąd „unresolved external symbol”. Trochę czasu zajęło mi znalezienie przyczyny, którą był brak dołączonych plików *.cpp zawierających definicje konstruktorów i metod. Rozwiązaniem problemu było dołączenie plików *.cpp aplikacji do projektu test.pro.

Czytaj dalej

Columns Description – edycja liczb opisujących obrazek logiczny

Dodałem klasy odpowiedzialne za opis obrazka, czyli za liczby na górze i z lewej strony. ColumnsDescriptionView odpowiada za wyświetlanie zdefiniowanych liczb opisujących poszczególne kolumny obrazka. Umożliwia edycję poszczególnych liczb poprzez ustawienie w odpowiednim polu TextBoxa. BlockDescription to klasa opisująca jeden blok, wyświetlana jako jedna liczba nad obrazkiem. Opisuje ona ilość Pixeli w jednym, ciągłym bloku. LineDescription to zestaw (std::vector) liczb opisujących daną linię (kolumnę) obrazka. W klasie WholeField przechowywane będą dwa obiekty typu AllLinesDescription – columnsDescription oraz rowsDescription odpowiedzialne odpowiednio za opis wszystkich kolumn oraz wszystkich wierszy obrazka. Na chwilę liczby nad obrazkiem nie są jeszcze powiązane z polem graficznym (DrawingArea).

GitHub

Pixele i Fieldy – DrawingArea obrazka logicznego

Dodałem klasę przechowującą pole z całym rysunkiem i liczbami (WholeField). Klasa ta dziedziczy po klasie abstrakcyjnej DrawingAreaField służącej do przechowywania informacji i metod związanych z polem rysunku (DrawingAreaView). WholeField docelowo będzie dziedziczyć także po BlocksDescriptionField – do przechowywania liczb opisujących obrazek. Klasy abstrakcyjne DrawingAreaField oraz BlocksDescriptionField służą jako interfejsy do komunikacji z odpowiednimi widgetami. Dziedziczą one po RootFeld, która przechowuje wymiary pola oraz deklarację sygnału (signal) dataChanged().
Kliknięcie na polu rysunku ustawia teraz wartość odpowiedniego obiektu Pixel przechowywanego w klasie WholeField. Wewnątrz metody field->setPixel emitowany jest sygnał dataChanged(). Sygnał ten podłączony jest do slotu onDataChanged() w klasie DrawingAreaView. Slot onDataChanged() odpowiada za odświeżenie (przerysowanie) widgetu po zmianie danych wewnątrz obiektu field.
Klasa Pixel reprezentuje jeden prostokąt na obrazku. Posiada adres AddressOnDrawingArea, który identyfikuje położenie Piksela na polu rysunku.

GitHub