Miesięczne archiwum: Listopad 2018

Otwieranie plików bez rozszerzenia w Notepad++ [Windows]

Programy domyślne w Windowsie są skojarzone z rozszerzeniem pliku i można je dowolnie edytować. Problem pojawia się gdy mamy do czynienia z plikiem bez rozszerzenia, wtedy Windows za każdym razem wyświetla okno do wybrania programu, którym chcemy otworzyć dany plik. Jak pozbyć się tego zbędnego okienka i ustawić program domyślny dla plików bez rozszerzeń? Najprościej dodając następujące wpisy do rejestru:

Wystarczy zapisać powyższe linie do pliku tekstowego, zmienić rozszerzenie na .reg i uruchomić.

Źródło